VTEM Banners

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Mogą Państwo wybierać z szerokiego wachlarza usług dostosowanych do Państwa potrzeb, w tym m. in.:

 • stałej obsługi prawna klientów korporacyjnych (bieżące doradztwo prawne, zakładanie, łączenie oraz przekształcanie spółek, reprezentacja w sprawach sądowych i urzędowych, redakcja oraz opiniowanie pism i umów, udział w negocjacjach)
 • reprezentacji klienta indywidualnego oraz korporacyjnego w sporach przedsądowych, postępowaniach sądowych oraz przed urzędami i organami administracji;
 • redakcji oraz opiniowania pism i umów ( w tym umów z zakresu prawa własności intelektualnej);
 • ustnych opinii prawnych;
 • pisemnych opinie i analiz prawnych.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne (Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach
  o zapłatę oraz sprawach odszkodowawczych – w szczególności dotyczących wypadków komunikacyjnych oraz naruszenia dóbr osobistych, w tym naruszenia dobrego imienia firmy. Oferujemy również pomoc w sprawach spadkowych oraz sprawach związanych z własnością nieruchomości i naruszeniami posiadania, prowadzimy negocjacje oraz postępowania sądowe w sprawach podziału majątku dorobkowego);
 • prawo rodzinne (z powodzeniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz separacyjnych, w spektrum naszych usług wchodzi również reprezentacja w sprawach alimentacyjnych oraz dotyczących kwestii ojcostwa i macierzyństwa, uczestniczymy w mediacjach oraz pomagamy naszym Klientom przy tworzeniu planów wychowawczych)
 • prawo własności intelektualnej (Kancelaria specjalizuje się w redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej, w ramach naszych usług oferujemy redagowanie m. in. umów dotyczących stworzenia utworu audio-wizualnego, stworzenia wynalazku, strony www i inne, dokładamy wszelkich starań aby zapisy dotyczące przeniesienia praw związanych z własnością intelektualną było jasne i precyzyjne)
 • prawo karne ( reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego, świadczymy naszą pomoc w czasie przesłuchania podejrzanych przez organy ścigania, jak i przesłuchania oskarżonych przed sądem, występujemy również w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych, redagujemy prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia)
 • prawo administracyjne (bronimy interesów naszych Klientów w szeroko rozumianych sprawach administracyjnych w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej. Doradzamy jak prawidłowo interpretować przepisy, redagujemy opinie prawne oraz środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, w tym wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego. Wspieramy naszych Klientów przy sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności zezwoleń i koncesji. Świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zarówno na poziomie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • prawo handlowe (Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną spółek poczynając od pomocy przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, poprzez rejestrację spółki i opracowanie wszelkich dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem, jak uchwały organów zarządzających oraz nadzorczych, poprzez prawną analizę możliwości i skutków przekształcenia spółki, jej połączenia lub likwidacji. Redagujemy umowy handlowe mając na uwadze maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta i zminimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy również zaplecze prawne spółki na bieżąco odpowiadając na pytania naszych Klientów zarówno w czasie spotkań indywidualnych, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej czy rozmów telefonicznych.)

 

Prawo autorskie

W czasie swojej praktyki wielokrotnie spotkałem się z całkowitym pomijaniem czy marginalizowaniem
w umowach handlowych kwestii związanych z prawem autorskim oraz wizerunkiem. Często opiniowane przeze mnie umowy poświęcały przejściu majątkowych prawa autorskich jedno zdanie, zaś całkowicie pomijano w nich kwestię wykonywania autorskich prawa osobistych oraz praw zależnych. Strony takich umów często nie są świadome faktu, iż źle zredagowana umowa w zakresie prawa autorskiego może doprowadzić do sporu sądowego, którego przedmiotem może być nawet kwota kilku milionów złotych.

Dzięki kilkuletniej praktyce w obsłudze podmiotów zajmujących się na co dzień działalnością twórczą, nabyłem doświadczenie i wiedzę pozwalającą na redagowanie umów z zakresu prawa autorskiego biorąc pod uwagę najmniejsze szczegóły umowy, precyzyjnie wskazując zakres w jakim przechodzą majątkowe prawa autorskie, pola eksploatacji czy nośniki, których to przejście dotyczy.

Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, dla których prawo autorskie odgrywa kluczową rolę -  działających na rynku IT, agencji reklamowych oraz organizujących eventy, twórców oraz producentów utworów audio – wizualnych, biur architektonicznych oraz deweloperów, jak i  wszelkich innych podmiotów, które w swoich działaniach mają styczność z prawem autorskim.

Świadczone usługi w zakresie prawa autorskiego to m. in.:

 • projektowanie i opiniowanie umów związanych z definitywnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich, jak i umów licencyjnych;
 • doradztwo w kwestii wykorzystania wizerunku;
 • kompleksowa obsługa prawna eventów, np. plenerowych pokazów teatralnych, wystaw, koncertów
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia autorskich prawa majątkowych oraz osobistych, jak i naruszeń wizerunku